THERA­PEUTEN

Anke Poppe, Deborah Jacob, Nikki Verhasselt en Ashley Lindemann staan voor u klaar in de praktijk!

afgestudeerd in 2004 als bachelor in de logopedie aan de Arteveldehogeschool te Gent

behandelt lagere schoolkinderen met leer-, taal- en articulatieproblemen, kleuters met taal- en articulatieproblemen en jongeren en adolescenten met leerproblemen.

gespecialiseerd in rekenstoornissen

startte de praktijk in 2006

bijscholingen:

 • juni 2015: Fonetische en fonologische articulatietherapie creatief en communicatief bekeken (SIG)
 • januari 2016: Rekenen met RekenTrapperS in 1, 2 en 3 (Eureka)
 • februari 2016: Rekenzwakke kinderen leren omgaan met de rekenwereld tot 100 (SIG)
 • december 2017: Getallen en bewerkingen tot 100(0): kom tot vlot en inzichtelijk hoofdrekenen (Leerstudio)
 • juli 2018: Leesplezier en leesvaardigheid bij kinderen verhogen: een effectieve aanpak (SIG)
 • februari 2019: Ouderbegeleiding in de logopedie bij kinderen met taalontwikkelingsstoornis (VVL)
 • maart 2019: Breek je hoofd niet over die breuken! (Leerstudio)
 • mei 2019: Het aanvankelijk rekenproces tot 20 (Leerstudio)
 • oktober 2019: Tafels anders bekeken (Leerstudio)
 • oktober 2019: Praktische cursus spelling (KweC-methodiek)
 • december 2019: Workshop Logo-Art Online - Wenda Haasjes & Neeke de Boer

Nikki Verhasselt

Nikki Verhasselt

afgestudeerd in 2019 als professionele bachelor in de Logopedie aan de Arteveldehogeschool te Gent

behandelt lagere schoolkinderen met leerproblemen, kleuters en kinderen met articulatie- en/of taalproblemen

werkt sinds 2019 in de praktijk

bijscholingen:

 • september 2019: rekenen tot 20 (ijsbergmethode)
 • november 2019: de maal- en deeltafels (ijsbergrekenen)
 • december 2019: rekenen voor kleuters (ijsbergmethode)

Ashley Lindemann

Ashley Lindemann

afgestudeerd in 2017 als professionele bachelor in de Logopedie

behandelt kinderen met leerproblemen, kleuters en kinderen met articulatie- en/of taalproblemen en slikproblemen

gespecialiseerd in OroMyoFunctioneleTherapie OMFT (augustus 2017)

werkt sinds 2017 in de praktijk

bijscholingen:

 • Alle bijscholingen ijsbergrekenen:
  REKENONDERWIJS VOOR KLEUTERS ALS IDEALE START
  HET AANVANKELIJK REKENPROCES TOT 20
  GETALLEN EN BEWERKINGEN TOT 100(0): KOM TOT VLOT EN INZICHTELIJK HOOFDREKENEN
  DE TAFELS ANDERS BEKEKEN
  BREEK JE HOOFD NIET OVER DIE BREUKEN!
  VAN ONTLUIKEND MAATBESEF NAAR METEN
 • Basis –en verdiepingscursus OMFT
 • Taaldiagnostiek meestalige kinderen (SIG)
 • Praktijkdag materiaal ontwikkelingsdysfasie (SIG)
 • Ouderbegeleiding (taalmaatjes)

Laurien De Pauw

Ashley Lindemann

afgestudeerd in 2018 als bachelor in de logopedie aan de Arteveldehogeschool te Gent en in 2020 als master in de gezondheidsbevordering aan de Universiteit Gent

behandelt lagere schoolkinderen met leer-, taal- en/of articulatieproblemen, kleuters met articulatie- en/of taalproblemen

werkt sinds 2021 in de praktijk

De praktijk

Aarzel niet om uw vraag te stellen!

site door geselle.be | login