Skip to main content

ONZE AANPAK


ANAMNESE

De eerste aanmelding start met een kennismakingsgesprek. Hierbij gaat de logopedist door middel van een gesprek na wat de zorgvraag is en of er inderdaad therapie nodig is.

De doorverwijzing naar een logopedist gebeurt meestal via de school of een geneesheer-specialist. Ouders kunnen ook zelf contact opnemen met een logopedist.

VOORSCHRIFT DEEL 1

De patiënt wordt doorgestuurd naar een geneesheer-specialist, welke een voorschrift voor een logopedisch onderzoek zal afleveren.

LOGOPEDISCH ONDERZOEK

Het logopedisch onderzoek wordt afgenomen op het praktijkadres, waar alles gecentraliseerd is.

Ouders of begeleiders worden gevraagd mee te komen, zodat de resultaten van het onderzoek besproken kunnen worden. We brengen samen ook de administratieve zaken in orde.

VOORSCHRIFT DEEL 2

Het logopedisch verslag wordt samen met het voorschrift opnieuw voorgelegd aan de geneesheer-specialist, welke dan het voorschrift voor logopedische revalidatie tekent.

De logopedist zal ten slotte alle documenten bundelen en doorgeven aan de mutualiteit.

START THERAPIE

Na enkele weken verstuurt de mutualiteit een bevestiging of afkeuring van de logopedische behandeling en dit zowel naar de patiënt als naar de behandelende therapeut. Bij goedkeuring kan de therapie van start gaan.

Wanneer en waar de therapie zal doorgaan, kan bij het anamnesegesprek besproken worden. Wij opteren wekelijks een vast tijdstip in samenspraak met therapeut en patiënt.

Aarzel niet om uw vraag te stellen!